Bergarbeten längs Mälarbanan

Jakobsbergs station på¨Mälarbanan, nordväst om Stockholm. Foto: Christer Wiik

Den 17 oktober inleder Trafikverket och dess entreprenörer bergarbeten längs järnvägen i Jakobsberg. Arbetena är en del av projekt Mälarbanan, den utbyggda järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll nordväst om Stockholm. Det skriver Trafikverket på projektets webbplats.

Trafikverket börjar borra och spräcka berg på östra sidan av järnvägen från gång- och cykelbron vid Vasavägen upp till Frihetsvägen. Man planerar att arbeta dagtid mellan klockan 07-16 men under höstlovet vecka 44 genomförs arbeten även nattetid.Trafikverket beräknar att de aktuella bergarbetena är klara under november månad.