L vill se fler bostäder över Stockholm C

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Foto: Liberalerna

”Mitt och Liberalernas budskap är att om vi ska bygga mer i City måste vi också bygga fler bostäder. De misstag som gjordes när City revs och gjordes om till en ödslig kontorsöken utan bostäder behöver rättas till”. Det säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande, med anledning av Jernhusens planer på en överdäckning av spårområdet mellan Waterfront och Centralstationen för att där anlägga ett nytt kontorsområde.

Liberalerna hänvisar till tidningarna Fastighetsnytt respektive Mitt i Stockholm, där det meddelas att fastighetsägaren Jernhusen, som äger stationen och spårområdet upp till Barnhusbron, har träffat ett muntligt avtal med staden om att påbörja planarbetet i området.

Då City idag domineras av kontorslokaler, vill Stockholmsliberalerna se en ökning av bostadsbeståndet i det aktuella området.-  Liberalerna vill att var fjärde ny kvadratmeter som byggs i City ska vara bostadsyta, och om vår princip får genomslag skulle vi få ett mer levande City. Att vi inte fortsätter att bygga stora, otrygga och ”döda” kontorskvarter utan tvärtom får in mer folkliv och nattbefolkning i City är viktigt för Stockholms attraktivitet. Detta borde också ligga i fastighetsägarnas långsiktiga intresse, säger Lotta Edholm.