Infranords vd Lars Öhman avgår

Lars Öhman, avgående vd för Infranord. Foto: Infranord

Efter tre år som vd för Infranord väljer Lars Öhman att avgå. Orsaken är att Lars Öhman vill minska sitt operativa fokus och skapa utrymme för uppdrag av mer strategisk karaktär. Lars Öhman kommer att vara kvar i bolaget till april 2017 och målsättningen är att en ny vd ska utses tills dess.

Under sin tid som vd på Infranord har Lars Öhman vänt ett negativt resultat till vinst och bolaget omsätter idag 4 miljarder på den svenska marknaden och har en tydlig expansionsplan i Norge. - Det finns givetvis inget perfekt tillfälle att säga upp sig, men jag ser att Infranord nu har en stabilitet och lönsamhet som gör det lättare att lämna över stafettpinnen, varför jag väljer att kliva av. Jag kommer att vara fullt operativ fram till min sista dag på Infranord och ambitionen är i allra högsta grad att bolaget inte ska tappa fart till följd av mitt beslut säger Lars Öhman. - Lars Öhmans insatser för Infranord har varit betydande och bolaget är idag en välskött och långsiktig aktör på marknaden för anläggning och underhåll av järnväg säger Infranords styrelseordförande Eva Färnstrand. Arbetet med att rekrytera en efterträdare kommer att påbörjas per omgående.