Skånemoderater säger nej till snabbtåg

Carl Johan Sonesson (M), vice ordförande i styrelsens för Region Skåne, Pontus Lindberg (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Foto: Region Skåne

När ett enda nationellt jätteprojekt riskerar att tränga ut en stor mängd nödvändiga investeringar är det rätt att ta ett steg tillbaka. När moderaterna säger nej till att nu bygga nya höghastighetsbanor öppnar det för att ha råd med att upprusta och underhålla våra vägar och järnvägar. Det skriver Carl Johan Sonesson och Pontus Lindberg företrädare för Moderaterna i Region Skåne i en debattartikel.

– Vi har sett att höghastighetsprojektet blivit en gökunge som äter upp alla resurser och riskerar pendlingsmöjligheterna i Skåne i dag för eventuellt framtida långdistanståg, säger Carl Johan Sonesson (M), vice ordförande i styrelsens för Region Skåne. Det moderata beslutet ger möjlighet att släppa fram andra nödvändiga åtgärder. Det är bara att hoppas att den rödgröna minoritetsregeringen är öppen för breda lösningar.

Behoven inom Skåne är förutom stambanorna stora. Det krävs mer kapacitet med fyra spår på järnvägen Malmö-Hässleholm, Västkustbanan måste till slut bli tvåspårig hela vägen. Och underhållet av järnvägen måste ta igen vad som brustit i decennier. Men Skåne behöver också ta bort flaskhalsar i vägsystemet. E6 behöver fungera och vara säker från Trelleborg till Ängelholm, E22 måste bli färdig, och E65 bli utbyggd hela vägen Malmö-Ystad. Vägnätet i hela Skåne behöver ett lyft.

– Regeringens infrastrukturproposition kommer inom kort, tyvärr fruktar vi att den inte tar höjd för de behov som finns, säger Pontus Lindberg (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Vi behöver ett helt Skånepaket av insatser istället för höghastighetsbanorna där Skåne skulle kopplas på först i sista etappen om tjugo år. I det tidsperspektivet är det viktigare att planera för den andra förbindelsen över Öresund vid Helsingborg.

– För skånsk arbetsmarknad och tillväxt är det absolut viktigaste att infrastrukturen inom Skåne och södra Sverige är ändamålsenlig, säger Carl Johan Sonesson (M). För oss är det viktigare att förflyttas snabbt mellan orterna i södra Sverige än att till varje pris kunna åka lite fortare med tåg mellan Malmö och Stockholm. Tillväxt skapas av större arbetsmarknadsregion och då ska infrastruktursatsningar träffa människors vardag.

– Vi behöver helt enkelt tre körfält i varje riktning på motorvägarna kring Malmö, Lund och Helsingborg och två på hela E22 och E65, förklarar Pontus Lindberg (M). Och vi behöver ledningar och signaler på järnvägen som inte havererar hela tiden.