Sju län överens om satsningar i Mellansverige

Örebro C. Foto: Wikipedia/Fredrik T.

Infrastrukturen i Örebro län är viktig för att transporten av passagerare och gods ska fungera i Mellansverige. Den slutsatsen har sju län i Mälardalsregionen kommit fram till i en gemensam systemanalys, ”En bättre sits”. Här föreslås bland annat en utbyggnad av tågnätet som möjliggör två avgångar i timmen från Örebro till Stockholm.

Genom att samverka kring infrastrukturen kan enskilda län få ökat gehör hos staten när pengar till nationella satsningar ska fördelas. Därför har länen Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Stockholm, Östergötland och Gotland tagit fram en gemensam plan för infrastruktur- och transportfrågor. Hälften av Sveriges befolkning bor i Mälardalen. Därför är satsningar på infrastrukturen där viktigt för tillväxten i hela landet, och för att matcha klimatutmaningen.

– Det är glädjande att vi har enats om prioriterade satsningar i Mälardalen, och att vi alla är överens om att Örebro län spelar en viktig roll när det gäller den nationella infrastrukturen, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Efter år 2030 ser de sju länen att en av de viktigaste infrastrukturfrågorna är att bygga ut järnvägen mellan Örebro och Kristinehamn. Det skulle möjliggöra resor mellan Stockholm och Oslo på 2 timmar och 55 minuter.

Ett viktigt område som lyfts fram är en förbättring av tillgängligheten på järnvägen från Örebro mot Stockholm, både via Västerås och via Eskilstuna. För att uppnå detta krävs en utbyggnad av järnvägen mellan Örebro och Arboga, samt en anpassning av Örebro Central för ökad trafik.

– Om staten gör de satsningar som vi nu identifierat har vi i de sju länen lovat att öka trafiken på järnvägen så att det blir fler avgångar för våra resenärer. Vår målsättning är att kunna erbjuda två avgångar i timmen mot Stockholm, där vissa är direktavgångar som bara stannar på ett fåtal platser för att minska restiden, säger Mats Gunnarsson.

Överenskommelsen stärker också länets roll som nationellt godsnav, genom utpekandet av Hallsbergs rangerbangård och riksväg 50 både norr och söder om Örebro. Utöver dessa specifika prioriteringar belyser systemanalysen behovet av att öka kvaliteten på hela det svenska järnvägsnätet.– Vi behöver återställa järnvägen till dess ursprungliga standard, säger Mats Gunnarsson.Systemanalysen har fått namnet En bättre sits, och den godkändes av Mälardalsrådets styrelse vid deras senaste sammanträde som ägde rum fredagen den 30 september.