Framgångsrik avslutning för InnoTrans 2016

Siemens presenterade företagets första förarlösa tunnelbanetåg Inspiro för Riyadh tunnelbanelinje 1 (blå linje) på InnoTrans 2016. Tåget kan ta upp till 522 passagerare (vid 4 passagerare/m2). Foto: InnoTrans

Årets järnvägsmässa Innotrans betecknas av arrangörerna Messe Berlin och tyska järnvägsindustriförbundet som ”en stor framgång”. Till det bidrog framför allt rekordantalet utställare från 60 länder och 145 000 fackbesökare från drygt 140 länder. Dessutom deltog 20 affärsdelegationer, däribland från Sverige, Indien, Italien, Japan, Marocko, USA, Taiwan och Förenade Arabemiraten som i Innotrans i Berlin.

Elfte Innotrans avslutades med hittills bästa resultaten i mässans historia med 149 världspremiärer, 127 tågsätt och rullande materiel i hallar och utomhus och en kraftig ökning av besökare.Varannan fackbesökare hade ett avgörande inflytande på inköps- och upphandlingsbeslut. Detta återspeglades också i det stora antalet inköp och transaktioner. Nästan 90 procent av fackbesökarna hade för avsikt att rekommendera mässan för andra.På utomhusarealen presenterade Alstom nya regionaltåget Coradia Lint som drivs av bränsleceller. Siemens demonstrerade snabbtåget "Turkiska Velaro" och tunnelbaneprojektet "Metro Riad", två världspremiärer, som drog till sig stort intresse.

John Max-Theurer, VD för Plasser & Theurer, överlämnade en ny tunnelborr av serien 705,1 till Roland Bosch, produktionsdirektör på Deutsche Bahn Netz AG. Stadler presenterade företagets nya Euro-City tåg EC250 "Giruno". Mercedes-Benz Special Trucks introducerade företag ett nytt tvåvägs Unimog-fordon.

Ben Möbius, ordförande för tyska järnvägsindustriförbundet underströk i ett personligt preliminärt bokslut att Innotrans har ”på ett imponerande sätt bidragit till att höja digitaliseringens nivå inom järnvägsindustrin genom information om otaliga mindre och större innovationer”. Enligt Möbius har banbrytande rörlighet en tydlig adress, nämligen InnoTrans i Berlin.

Christoph Hoppe, vd för Thales Tyskland ansåg att årets InnoTrans har levt upp till sitt rykte som en viktig mässa för trafiktekniska lösningar. I egenskap av ”global player” förde Thales, enligt Hoppe, många intressanta samtal med internationella kunder och politiska aktörer.

Jürgen Fenske, ordförande i föreningen för tyska transportföretag e.V. (VDV) betonade att mässan demonstrerade stor potential och goda utsikterna för branschen. Järnvägstrafiken i världen introducerades som en effektiv, modern och miljövänlig transportform för framtiden.

Jamie Miller vd för GE Transportation berättade; att som marknadsledare inom den digitala industrin, kommer GE Transportation att bana väg för ett miljövänligare järnvägssystem.

- Vi vill göra loken smartare och snabbare och uppnå en oöverträffad produktivitet och effektivitet inom järnvägssektorn. InnoTrans 2016, var och är den ledande och viktigaste transporttekniska plattformen för presentation av våra lösningar.

Barbara Hendricks, tyska förbundsministern för miljö, naturskydd, byggande och kärnsäkerhet, konstaterade i en slutresumé att världen behöver mer spårbunden trafik, men även miljövänligare el för tågen.

Vi uppnår noll CO2-utsläpp endast om all energi i slutändan är förnybar. InnoTrans presenterade även sådana innovativa lösningar som visar vägen i denna riktning, sade Hendricks.

För många utställare var årets upplaga av järnvägsmässan även affärsmässigt gynnsam. Inom närmaste månaderna kommer vi att få veta mera om vilka utställare som har kommit överens om inledande upphandlingar eller om konkreta.