Kallhäll station upprustad

Vy av den nya stationen i Kallhäll, från den nya gång- och cykelbron. Från bron når man den nya stationsentrén och här ligger också entrén till bussterminalens trapphus. Foto: Kasper Dudzik

Nu är den nya trafiklösningen i Kallhäll med ny pendeltågstation och ny bussterminal klar. Efter sommarens byggarbeten har nu SL-bussarna börjat att trafikera bussterminalen som byggts i anslutning till stationshuset.  Det skriver Stockholms läns landsting, SLL, i ett pressmeddelande.

Kallhällsprojektet är en del i projekt Mälarbanan, där tågspåren byggs ut från dubbelspår till fyrspår. Vid Kallhälls station som ligger i Järfälla kommun, nordväst om Stockholm, görs det cirka 10 000 dagliga på- och avstigningar. Med den nya trafiklösningen blir nu bytet mellan tåg och buss betydligt enklare.