Underhållsarbete på Kust till Kustbanan

Foto: Skistar

Infranord arbetar med en totalupprustning av sträckan Emmaboda-Karlskrona, det pågår också drift och underhållsarbete av Blekinge Kustbanan och Kust till Kustbanan. Beställaren till projektet järnväg Sydost mellan Emmaboda och Karlskrona är Trafikverket där Peab är huvudentreprenör. Kontraktet består i huvudsak av en totalupprustning av sträckan Emmaboda-Karlskrona.

Drift och underhållsarbetet som pågår på Blekinge Kustbanan och Kust till Kustbanan, är på beställning av Trafikverket. Arbetet startade i början av april och pågår under 2016 med möjlighet till option till och med 2018.

– Kontraktet består av förutbestämd service och underhåll. Men sedan tillkommer också en del underhåll på löpande räkning. Detta betyder att vi finns i anläggningen från tidig morgon till sent på kvällen. Det är ett spännande projekt, säger arbetschef Niklas Sundelvid vid lnfranords regionkontor i Malmö.

Entreprenaden Kust till Kust är sex bandelar som sträcker sig från Kalmar till Värnamo medan Blekinge Kustbana är fem bandelar som sträcker sig från Hässleholm till Karlskrona. Projekten samordnas med bland annat Jönköpingsbanan som upphandlats samtidigt.