Eitech bygger mobil anläggning åt Jernbaneverket

Foto: Eitech

Eitechs framgång längs spåren fortsätter genom ett nytt strategiskt avtal med norska Jernbaneverket. Uppdraget omfattar en leverans av en mobil kopplingsanläggning för järnväg i Norge, med en option på tre liknande anläggningar.

– Mobila järnvägsanläggningar i form av omformar-, kraft- och kopplingsstationer är ett flexibelt alternativ och som i detta fall resulterar i möjligheten för starkare persontåg och tätare trafik längs Gjøvikbanen i Norge. Att Jernbaneverket väljer oss är ett bevis på att Eitechs tidigare leveranser och pågående järnvägsprojekt i Sverige har gett ett starkt avtryck, säger Karl-Jörgen Mathiasson, projektchef Eitech Engineering i ett pressmeddelande.

Eitechs mobila kopplingsanläggning ska fördela kraften via utgående linjer till olika kontaktledningssektioner och ryms i en byggnad på cirka 45 kvadratmeter. Anläggningen konstrueras och byggs i Sverige för att sedan transporteras till anläggningsplatsen i Norge.

Anslutningen till en av Jernbaneverkets kraftförsörjningsanläggningar som ska mata ström till Gjøvikbanen, beräknas att ske under sommaren 2017.