Nu läggs spåren på Älvsjöbågen

Järnvägsbron, Älvsjöbågen, till vänster i bild, vid station Årstaberg. Foto: Christer Wiik

Den 1,4 kilometer långa järnvägsbron Älvsjöbågen ska nu få spår. Spårläggningen är den sista i projekt Citybanans historia. Det Skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Bygget av Älvsjöbågen påbörjades sommaren 2011 och var klart 2015. Tisdag 30 augusti är det äntligen dags att lägga spår på bron, den sista spårläggningen som görs i projekt Citybanan. I Citybanans 6 kilometer långa pendeltågstunnel är spåren redan lagda och provkörning med tåg pågår.

Eftersom det rör sig om en sträcka på 1,4 kilometer, en kort sträcka i järnvägssammanhang, kommer arbetet att gå fort. Spårläggningen beräknas ta bara två dagar.

– Förarbetet med att lägga makadam på bron är färdigt och har gått enligt planerna. Nu står vi i startgroparna för att få börja lägga spår, säger Thomas Ålevik, byggledare på projekt Citybanan.

Spårläggningsmaskinen som används är ovanlig i Europa. Maskinen matar ut betongsliprar som på ett löpande band, med 60 centimeters avstånd. Vartefter sliprarna hamnar på plats lägger maskinen ner de 420 meter långa rälsbitarna och monterar fast dem. Maskinen, med efterföljande slipersvagnar, är omkring 200 meter lång.

Fakta*Älvsjöbågen är en enkelspårig järnvägsbro.*Den behövs för att leda all norrgående fjärr-, regional- och godstrafik till den gamla Årstabron för vidare färd på de befintliga spåren på ytan in mot Stockholm Central.* När Citybanan sätts i drift ska alla pendeltåg köra på den nya Årstabron för fortsatt färd ner i Citybanans tunnel.* Älvsjöbågen börjar användas samtidigt som Citybanan invigs sommaren 2017.* Infarten till Stockholm Central är överbelastad. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare.Källa: Trafikverket