Kontrakt klart för Crossrails underhållsdepå

Tunnelgenomslag vid Liverpool street station. Foto: Crossrail

Ett joint venture mellan Alstom Transport, TSO och Costain har fått kontraktet att bygga pendeltågstunnelsystemet Crossrails underhållsdepå. Kontraktet är värt 26 miljoner pund.

Underhållsdepå planeras vara i full drift augusti 2018.

I byggnaden kommer att finnas plats för att lagra utrustning, komponenter och förbrukningsmaterial samt parkeringsplatser för omkring 100 bilar och 20 underhållsfordon och lastbilar.  Ett tvåvåningshus kommer att stå till  underhållspersonalens (omkring 100 personer) och tågpersonelens förfogande.