Upprustad järnväg på östra Fyn

Odense station. Foto: Kåre Thor Olsen

Sommarens upprustningsarbete av järnvägen mellan Nyborg och Odense på Östra Fyn i Danmark är nu avslutade och tågen kan nu köra enligt normal tidtabell. Det skriver landets järnvägsmyndighet, Bandedanmark, i ett pressmeddelande.

Det omfattande upprustningsarbetet inleddes i början av maj och har omfattat bland annat utbyte av 31 växlar i Odense, Marslev och Ullerslev stationer, byte av spår, sliprar och kontaktledningar, ballastrening samt byggandet av en ny plattform på Odense Station.