Trafikverket genomför två spårbyten på Stambanan

Team för spårbyte i arbete. (Foto: Statens Järnvägar)

Under sommaren kommer Trafikverket att genomföra två spårbyten på Stambanan som kan beröra boende och trafikanter i Bodens kommun.Trafikverket kommer att byta ut järnvägsspåret på sträckorna Älvsbyn-Koler och Träskholm-Bastuträsk mellan 25/7–9/10 2016. Arbetet sker nattetid mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 och kan innebära att de som bor nära järnvägen drabbas av störande buller och damm.Projektet innefattar byte av räler och sliprar, samt siktning av spårballasten. Nya spår gör järnvägens dagliga drift pålitligare och bidrar till en bekvämare resa. Totalt är det cirka 173 kilometer järnväg som omfattas och spårbytet är 160 km.

Projektet har tidigarelagts och komprimerats på grund av att spåret uppvisar tydliga utmattningstendenser, med sprickbildning i rälerna. 2014 genomfördes spårbytet på etapp 1, mellan Älvsbyn och Boden (41 km).Det återstår tre etapper av spårbytet mellan Boden - Bastuträsk. Vi planerar spårbyte av etapp 2 och 4 sommaren 2016 med start vecka 30. Etapp 2 är sträckan mellan Älvsbyn och Koler (36 km) och etapp 4 mellan Träskholm - Bastuträsk (43,7 km). Entreprenör för sommarens spårbyten är Strukton Rail AB.

 Hastigheten för tågen är för närvarande nedsatt på den sträcka som inte bytts ut, vilket skapar problem för tågtrafiken. Hastigheten på banan kan inte höjas förrän spårbytet genomförts. Spårbytet utförs med spårbyteståg, som medger en hög kapacitet för att klara bytet med minsta möjliga inverkan på tågtrafiken.

 Markku Björkman