Höghastighetstågen kommer att stanna i Borås

V300 Zefiro i italiensk tjänst kommer upp till 350 kilometer i timmen. Foto: Bombardier

Höghastighetsjärnvägen kommer att gå mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö. Förhandlingar pågår med 16 kommuner längs sträckningen och nu senast har en överenskommelse nåtts med Borås Stad.

Överenskommelsen mellan Sverigeförhandlingen och Borås Stad innebär att den nya höghastighetsjärnvägen får en station mellan Jönköping och Göteborg. Stationen kommer att placeras centralt eller centrumnära i Borås. På så sätt kan nuvarande centrum länkas samman med stationsområdet på ett naturligt sätt.

Borås har åtagit sig att bidra med 120 miljoner kronor i medfinansiering och 108 miljoner i förskottering, samt att bygga 12 500 nya bostäder. I och med uppgörelsen kan en gemensam arbets- och bostadsmarknad skapas på stråket Göteborg-Jönköping.

– Vi är mycket glada att idag kunna presentera en överenskommelse med Borås, Västsveriges näst största stad. Borås har ett expansivt näringsliv som behöver god tillgänglighet och många nya bostäder. Vi har nu nått överenskommelser med samtliga berörda kommuner längs järnvägens sträckningar utanför storstäderna. Sammanlagt betyder det 12 stationer och drygt 106 000 bostäder, sa HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, i ett pressmeddelande i förra veckan.

På sträckan mellan Borås och Göteborg ska den nya järnvägen bland annat leda till förbättrade möjligheter för pendling. Det i sin tur kommer att underlätta utbytet mellan städerna vilket ger fler jobb och bättre kompetensförsörjning för företag.

Höghastighetsjärnvägen gör att restiden mellan Borås och Landvetter blir en kvart, till skillnad från dagens dryga timme. Till Göteborg blir restiden en halvtimme, jämfört med ungefär en timme idag. Till Stockholm kommer det att ta under två timmar, en resa som idag tar över tre timmar.

Källa: Borås kommun.