Omfattande spårarbeten på Oslo C i sommar

Foto: Jernbaneverket

På fredag drar omfattande spårarbeten i gång på Oslos centralstation som pågår i sex veckor framåt. Stationen ska moderniseras för 160 miljoner norska kronor. Arbetena kommer att påverka tågtrafiken under första och sista veckan av arbetsperioden.

Jernbaneverket kommer att byta ut en tredjedel av spår- och elförsörjningsanläggningarna vid Oslos centralstation. Man kommer att byta ut kontaktledningar, växlar och spår. Samtidigt kommer markarbeten med spontning att genomföras för Follobanan, Norges största transportprojekt.  

Målet med arbetena är förbättra punktlighet på tågtrafiken och samtidigt öka stationens kapacitet.