Ny slitbana kan förlänga livet på rälsen

Trafikverket är först i världen med att testa Rerail i trafikerat spår. En ny slitbana pressas fast på rälen och ersätter utslitet ytskikt. På så sätt behövs inte hela rälen bytas ut. Foto: Anders Sundgren

Trafikverket är först i världen med att testa en ny innovation för spårunderhåll i trafikerat spår. Den går ut på att ersätta rälens ytskikt i stället för att byta hela rälsen. Metoden är både ekonomisk och klimatsmart.

Produkten kallas Rerail och har utvecklats tillsammans med Järnvägstekniskt Centrum och Luleå Tekniska Universitet. Idén är enkel. Slitbanan är den del av rälen som nöts av tågens hjul. När ytan är utsliten ersätts själva slitbanan av en stålskena. I dag bryts hela rälerna upp och ersätts med nya.

- Produkten kan spara tid och pengar genom att den förlänger rälsens livslängd och minskar underhållsbehovet. Den är dessutom positiv för miljön eftersom man inte behöver byta hela rälsen. Och ju mindre räls som tillverkas, desto lägre blir utsläppen av koldioxid. Att tillverka ett ton järnvägsräls orsakar koldioxidutsläpp på ett ton, säger Matthias Asplund, spårspecialist i Trafikverket.Trafikverkets test sker på ett spår på Luleå bangård. En åtta meter lång räl förses med ny slitbana i form av en stålfläns som pressas fast och sedan svetsas. Testspåret trafikeras endast av godståg. Samtidigt är tågtrafiken tillräckligt tät för att Trafikverket ska kunna analysera nedbrytningen. Testet mäts och övervakas kontinuerligt.

Testet ska visa vilken motståndskraft den nya ytan har mot utmattning, slitage, deformation och vågbildning. Dessutom är det viktigt att Rerail har rätt ledningsförmåga eftersom rälerna används för återledning av den ström som driver loken.

Testet inleds i juni och ska pågå i tre år. Därefter demonteras och analyseras testbitarna.Först efter det fattar Trafikverket beslut om huruvida produkten kan användas.

Fakta Rerail:Stålet är härdat och mycket slitstarkt. Samma material används som pansarplåt och som slitplåt i entreprenadmaskiner men också i bilar för att skydda passagerare vid krock.* Det går att spara stora mängder räls, eftersom metoden innebär att endast cirka 12 procent av rälsen byts i stället för 100 procent.* Behovet av spårslipning minskar, eftersom materialet i Rerail inte uppvisar samma ytsprickor (headchecks) vid belastning och slits samtidigt mindre än dagens räl.