Formellt klart om MTR:s drift av Stockholms pendeltåg

Dan Hildebrand, vd MTR Pendeltågen. Foto: Fredrik Hjerling

Nyligen så beslutade Förvaltningsrätten att avslå SJ AB:s ansökan om överprövning av Stockholm läns landstings upphandling av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen. Därmed är det helt klart att MTR kommer att sköta pendeltågstrafiken från och med den 11 december 2016.  

Det var i december 2015 som det stod det klart att MTR vunnit upphandlingen av pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen. Men strax därefter kontrade SJ, vars anbud kom tvåa i upphandlingen, med att begära överprövning av beslutet.

I avvaktan på Förvaltningsrättens dom så ingick MTR och Stockholms läns landstings trafikförvaltning i april 2016 ett temporärt avtal för pendeltågsverksamheten i Stockholm. Avtalet skulle säkerställa att resenärerna inte står utan den samhällskritiska pendeltågstrafiken i december 2016, då nuvarande avtal går ut.

Men nyligen så kom ett besked från Förvaltningsrätten som skriver följande i ett pressmedelande: Förvaltningsrätten konstaterar att förhandlingarna med SJ respektive MTR delvis har tagit sikte på olika frågor, men att detta inte per automatik strider mot likabehandlingsprincipen. Avgörande är i stället hur förhandlingarna har genomförts och vilken information som kommunicerats med anbudsgivarna. Förvaltningsrätten bedömer att SJ inte har visat att landstinget har handlat i strid med likabehandlingsprincipen och det saknas därmed anledning för ingripande från förvaltningsrättens sida”

- Vi är glada över att bägge parter – Trafikförvaltningen och MTR – nu har kunnat skriva på  avtalet som  innebär att MTR har ansvar för driften av pendeltågstrafiken från den 11 december och minst 10 år framåt, säger Dan Hildebrand, vd MTR Pendeltågen.