Cowi vinner uppdrag för Centralen

Bild: Metro Arkitekter

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga Centralen i Göteborg som är en betydande etapp av Västlänken. Uppdraget omfattar en pendeltågsstation under jord samt cirka 2 kilometer tågtunnel. Cowi är en av de tekniska konsulterna som har fått i uppdrag av NCC att ansvara för design och konstruktion av Centralen.

Entreprenaden kommer att utföras under samverkansmodellen kallad Early Contractor Involvement, ECI, som innebär att NCC tillsammans med tekniska konsulter i tätt samarbete med Trafikverket genomför projektering och optimerar projektet. Trafikverket har budgeterat den aktuella etappen till cirka 3 miljarder kronor.

Cowiss uppdrag omfattar bland annat konstruktion, geoteknik, trafik, miljö, riskhantering och BIM. 

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att designa och konstruera Centralen. Det är mycket spännande att få möjligheten att bidra till ett projekt som har stor betydelse för Västsveriges utveckling, säger Torbjörn Spetz, divisionschef för Infrastruktur på Cowi i ett pressmeddelande.