Jernhusen investerar i Hagalunds Depå

Foto: Jan Ainali

Jernhusen investerar 60 miljoner kronor för att möta SJs behov av ökad verkstadskapacitet i Hagalund. Detta enligt ett pressmeddelande.

Jernhusen bidrar med ökad verkstadskapacitet genom att bygga ut verkstadsbyggnaden med 55 meter, inklusive två spår. SJ är hyresgäster i lokalen där bland annat revisioner av X2000 kommer att utföras. Förlängningen möjliggör att också kunna underhålla motorvagnsfordon.

-   Fler väljer att resa miljösmart och därför ökar behovet av motorvagnsunderhåll. Jernhusen och SJ har tillsammans arbetat fram lösningar för att öka verkstadskapaciteten såväl som effektiviteten av de befintliga verkstadsytorna, säger Susanne Rosjö, affärsutvecklingschef för depåer på Jernhusen, och betonar att flexibilitet i anläggningarna är ett effektivt sätt att möta växande efterfrågan.

Genom tillbyggnaden skapas förutsättningar för att möta ett ökat resande och för att klara en framtida generationsväxling inom fordonsflottorna.

Den nya förlängda verkstaden kommer att stå klar våren 2017.