SFL förlänger med Green Cargo

Foto: Green Cargo

ScandFibre Logistics (SFL) har genomfört årets största upphandling av godstågstrafik inom skogsindustrin. Genom ett nytt avtal för perioden 2017 - 2019 kommer Green Cargos samarbete med SFL att utökas ytterligare.

SFL transporterar produkter från svenska pappersbruk till hamnar och terminaler i Europa. Vagnarna returlastas sedan med importvaror för den svenska marknaden. Green Cargo har nu fått förtroendet att ta hand om en betydande del av transporterna.

Arbetsnamnet på SFL:s nya tågsystem är "Rail17". Huvudsakliga syftet att tillhandahålla ett leveranssäkert, kostnads- och miljöeffektivt transportsystem. I det nya avtalet har Green Cargo fått ett utökat åtagande. Transportvolymerna beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner ton per år från bruk och cirka 700 000 ton i returfrakter. Green Cargo ska ansvara för stora delar av de svenska transporterna och distributionen.

– Vi är mycket glada för det fortsatta förtroende SFL har visat oss. Att skapa en hållbar och effektiv transportlösning har varit vårt mål i denna transportupphandling. Lösningen med returlastning har varit möjlig tack vare att vi har Skandinaviens största nätverk för järnvägstransporter, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

– Vi har efterfrågat en flexibel och tillförlitlig transportlösning. Green Cargo har stor erfarenhet av att transportera för skogsindustrin och har visat sin förmåga och vilja att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. Green Cargo är en mycket bra samarbetspartner för vår ambition att fortsätta växa på järnväg, säger SFL:s vd Mats Erkén.