Anna Johansson besöker Mälartinget i Västerås

Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Regeringskansliet

Den 26 maj ansluter sig infrastrukturminister Anna Johansson (S) till Mälartinget i Västerås. Bland annat kommer Anna Johansson att prata om infrastrukturens betydelse för regionutveckling och för människor som bor och verkar i regionen.

 – En fungerande infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen är en förutsättning för att både invånarna och regionen ska fortsätta att utvecklas. Mälartinget är en arena för beslutsfattare som kan bidra till den utvecklingen, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Maria Nimvik-Stern.

Mälartinget samlar varje år över 300 politiker, tjänstepersoner och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen och arrangeras av Mälardalsrådet. Bland de medverkande i år finns infrastrukturminister Anna Johansson (S). Hon ska bland annat tala om regeringens prioriteringar för framtidens infrastruktur, och om vikten av ett långsiktigt perspektiv.

– Med ny och smartare infrastruktur utvecklas samhället i stort och smått – allt från arbetsresor och transporter till utbildning och sociala utvecklingsfrågor, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i Mälardalsrådet.

I Stockholm-Mälarregionen bor 40 procent av Sveriges befolkning och hela 46 procent av landets BNP skapas där. För att möta den starka utvecklingen i regionen krävs samordnade och hållbara satsningar på infrastruktur som i många fall ska användas också om 100 år.

Mälardalsrådet är en politisk samverkansorganisation för 57 kommuner och fem landsting/regioner i Stockholm-Mälarregionen och mötesplatsen för politik, akademi och näringsliv. Organisationen uppdrag är att vara ett forum för samverkan i strategiska frågor som berör Stockholm-Mälarregionens utveckling och skapa förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion, som är attraktiv att leva och verka i.