Mforce installerar i prisbelönt tunnelbanedepå

Norsborgsdepån är nu under uppförande. Illustration: Hans Sandqvist

Mforce hjälper till med elektriker till installation av strömförsörjning 750 V likström till tunnelbanetåg, vid depån i Norsborg som är en norra Europas största depåer.

Norsborgsdepån, ett garage med tillhörande verkstad för tunnelbanetåg anpassade för det nya trafikstyrningssystemet, har i tuff konkurrens vunnit pris för ”Outstanding Project of the Year 2015” som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA).

 - Våra montörer bidrar genom sitt arbete till utvecklingen av en modern, säker och tät trafikerad kollektivtrafik längs hela Röda linjen, berättar Osvaldo Chamorro, vd Mforce.Som mest bemannar Mforce projektet med 7 elektriker, arbetsledare och projektledare, som underleverantör åt Elektrotjänst i Katrineholm. Projektet pågår från och med slutet av april till sista maj.