Green Cargo sammanfattar första kvartalet

Foto: Green Cargo

Intäkterna och transportvolymerna är högre än föregående år. Därtill har ny inrikestrafik startats upp i Norge. Det är några av de viktigaste punkterna Green Cargo tar upp i sin rapport för första kvartalet 2016.

Green Cargo startade under kvartalet inrikestrafik i Norge och den 20 mars rullade det första tåget fullastat från Oslo till Bergen. En vecka senare startade trafiken till ytterligare tre orter och Green Cargo har nu en daglig trafik som kopplar ihop Oslo med Bergen, Stavanger, Åndalsnes och Trondheim.

- Norge är en viktig handelspartner för Sverige och Green Cargo har sedan tidigare identifierat Norge som en möjlig tillväxtmarknad. När Cargolink med kort varsel avvecklade sin verksamhet agerade vi snabbt och efter mindre än sex veckor rullade trafiken i vår regi, säger Green Cargos vd Jan Kilström. Vi ser det här som ett första steg i utvecklingen av trafiken i Norge och avser att koppla ihop den norska trafiken mer med det svenska nätverket och vidare till och från kontinenten, fortsätter Jan Kilström. Inledningen av det normalt svaga första kvartalet påverkades negativt av störningar i infrastrukturen och resulterade i det negativa rörelseresultatet. Februari och mars uppvisar dock både ökade intäkter och transportvolymer jämfört med föregående år, samt ett positivt rörelseresultat. Under kvartalet har Green Cargo tecknat nya avtal för 253 MSEK med bland andra SSAB, Bring och Rottneros.

FaktaGreen Cargo-koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004). Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Bolaget tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om ca 253 MSEK (161)