Inlandsbanan vill utmana busstrafiken

Visionsbild över Inlandsbanans Pesa-tåg på Sveg station. Bild: Inlandsbanan

Inlandsbanan utmanar busstrafiken längs 45:an. Nu handlar arbetet om att vara med i nästa bussupphandling och föregå den reguljära persontrafiken 2020. Inlandsbanan kommer i projektform redan i år utöka längden på persontrafik och köra från december 2016 fram till sommaren 2017.

 

Bakgrunden till projektet är det så kallade Snötågsprojektet som har pågått under fyra år. Där har det visat sig att trots att trafiken pågått under vintersäsong så har endast en liten del av resandet varit knutet till besöksnäringen och vintersportturismen. Mindre än en av fyra resenärer har haft vintersportutövande som primär reseanledning. Det har visat sig att 40 procent av snötågsresenärerna och åker hela sträckan Mora-Östersund och cirka 20 procent åker till och från Sveg. Mer än två tredjedelar av resandet på Snötåget har varit ”vanlig” kollektivtrafik och totalt har kollektivtrafik-resandet fördubblats mellan Östersund och Mora.

Tanken är att detta ska möjliggöra för en arbetspendling från Bergs kommun in till Östersund. Tåget startar på morgonen i Åsarna och kör in till Östersund där det vänder om mot Mora. När det sedan återvänder till Östersund så är det i bra tid för att ta arbetspendlare, studerande och andra resenärer tillbaka till Svenstavik och Åsarna.

 

Här kan man titta på Norrtåg och deras framgångssaga i länet när det gäller pendlingstrafik. Inlandsbanan vill visa på dess betydelse längs E45 och att detta har all anledning att lyckas och är inte minst en vinst för Bergs kommun.

Med Trafikverkets planer att sänka hastigheten på E45, och att när det gäller tågtrafiken så finns möjligheten att höja hastigheten, ger en det en stor fördel för tåget och gör att restiden på sikt kan minska för resenärerna.

 

Redan till december har Inlandsbanan alltså nytt materiel på banan. En ny modern motorvagn hyrs in under projektet, arbetet med att typgodkänna fordonet i Sverige pågår i detta nu. Motorvagnen kommer från en polsk tillverkare, Pesa, som har gett Inlandsbanan möjligheten att hyra in ett helt nytt och modernt fordon i projektform. Motorvagnen är en helt ny modell som har sålts i mer än 470 exemplar till Deutsche Bahn i Tyskland. Fordonet har kapacitet att ta dubbelt så många resenärer som en av de motorvagnarna som används idag. Med starkare motorer och bättre acceleration kan restiden förkortas. Något som är viktigt då det handlar om pendlingstrafik med många start och stopp.

– Vi är i slutfasen av finansieringen och känner oss trygga med att få ihop de pengar som krävs. Även om vi ännu inte har ett politiskt beslut så finns det goda intentioner och vi känner en samstämmighet med politikerna i detta säger Inlandsbanans vd Peter Ekholm.  Finansiärer i projektet är både regionen samt kommunerna längs sträckan Mora – Östersund.