Smålandspolitiker vill träffa Green Cargo

Foto: Green Cargo

Växjö och Alvesta kommuner skriver nu ett gemensamt brev till Green Cargos vd efter att logistikföretaget genomfört förändringar i bemanningen i Alvesta.

Från att Green Cargo tidigare haft ett tiotal lokförare och växlare stationerade i Alvesta måste dessa nu ta sig från Älmhult. Enligt uppgift från personal på Green Cargo är lokförarnas scheman och tågens tidtabeller så tighta att minsta försening slår hårt mot verksamheten i Alvesta.

- Det här har fått negativa konsekvenser för regionens näringsliv och Alvestas position som logistiknav. Enligt uppgift har tiden för gods att nå kunden försämrats med upp till två dygn vilket ökar oron hos ledande logistikaktörer för att fler kunder ska välja bort det miljömässigt överlägsna tåget för ekonomiskt mer lönsamma alternativ, skriver kommunalstyrelsens ordförande i Växjö respektive Alvesta, Bo Frank (M) och Per Ribacke (S).

Green Cargos beslut att försämra servicen i Alvesta har bland annat fått till följd att företaget Alwex omlastningsterminal tappat hälften av sin containertrafik.

Kommunalråden efterfrågar nu ett möte med Green Cargo.