Skånsk kraftsamling för HH-förbindelse

Vy över Öresund från Helsingborg. Vägavståndet mellan Helsingborg och Köpenhamn är endast 44 km, men restiden är idag över 1 timme. För en kollektivtrafikresa är det närmare 1 ½ timme vilken kan reduceras till cirka 40 minuter med en fast förbindelse. Foto: Christer Wiik

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör ska byggas så fort som möjligt. Det var budskapet när skånepolitikerna Henrik Fritzon, Peter Danielsson och Per Tryding nyligen träffade infrastrukturministern.

Det var en tung skånsk delegation som träffade infrastrukturministern för att understryka vikten av att få till stånd en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

– Vi anser att en HH-förbindelse ska byggas så fort som möjligt. Det är angeläget för att stärka tillväxten och kraftigt vidga arbetsmarknaden i regionen. Vi vill att regeringen skyndsamt tillsätter en förhandlingsperson, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

En fast förbindelse kan ge Helsingborg och nordvästra Skåne samma tillgänglighet till Köpenhamn som Lund och mellersta Skåne i dag har via Öresundsbron. Det ger invånarna i nordvästra Skåne och södra Halland en ökad tillgång till arbetsmarknader och företagen en större rekryteringsbas. En HH-förbindelse betyder mycket för svensk tillväxt, då nordvästra Skåne knyts närmare Köpenhamn och norra Europa. Samtidigt skapas en ringlinje runt Öresund.

– HH är inte bara en fråga för Helsingborg, utan en satsning som skulle gynna tillväxten i stora delar av såväl Sverige som Danmark, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Ett sekundärt syfte med HH-förbindelsen är att öka tillgängligheten till Köpenhamns flygplats med tåg och därmed stärka den globala tillgängligheten för företag i norra Skåne och södra Halland. Ytterligare en fast förbindelse ökar robustheten i transportsystemet över Öresund vid stora avbrott, exempelvis om Öresundsbron stängs av.

– En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör har en urstark ekonomi både som investering och för samhällsekonomin. Därför står HH högt på näringslivets lista, säger Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.