Greater Copenhagen vill se en ny HH-förbindelse

Vy över Öresund sett från centrala Helsingborg. Foto: Christer Wiik

”Låt Öresundsbro Konsortiet utarbeta förslag till en HH-förbindelse, som kan stärka den ekonomiska tillväxten och utvecklingen i regionen” Det skriver Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till regeringarna i Sverige och Danmark.

Den befintliga organisationen för Öresundsbron kan användas för att ta fram ett färdigt förslag på ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I uppdraget bör det också en ligga en komplett finansieringsplan för HH-förbindelsen, som inkluderar att överskott från Öresundsbron kan användas till en HH-förbindelse men också till en framtida Öresundsmetro. Det föreslår Greater Copenhagen and Skåne Committee i ett brev till den svenska och danska regeringen.

”Vi föreslår att regeringarna uppdrar åt Öresundsbrokonsortiet att ta fram ett konkret förslag på en HH-förbindelse. Det är viktigt för att Öresundsregionen ska fortsätta växa som en av Skandinaviens viktigaste tillväxtregioner, säger Henrik Fritzon (S), ordförande för Greater Copenhagen and Skåne Committee.

Senare i vår kommer den svenska regeringen att offentliggöra en rapport om behovet av att öka kapaciteten på den existerande Öresundsbron. Greater Copenhagen föreslår, att regeringarna i Sverige och i Danmark också räknar in de positiva samhällsekonomiska vinster, som en ny fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, också känd som HH-förbindelsen, skulle leda till.

”Ju bättre sammanbundna vi är över Öresund desto lättare blir det för alla oss pendlare, oavsett om vi ska till arbetet eller besöka vänner. En ny fast förbindelse över Öresund kommer därför att stärka möjligheterna för medarbetare, verksamheter och turister i regionen. En större och bättre arbetsmarknad kommer att leda till ökad livskvalitet och göra oss alla rikare i Greater Copenhagen,” säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.

En HH-förbindelse ingår som ett centralt element i Greater Copenhagens långsiktiga arbete för utveckling av regionens infrastruktur på linje med den fasta förbindelsen till Tyskland under Fehmarn Bält. En förstärkning av Greater Copenhagens internationella tillgänglighet väger tungt för regionen i arbetet med att öka tillväxt och sysselsättning.

”Fasta förbindelser över Öresund kommer liksom den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen att öppna dörrar till nya möjligheter för tillväxt och samarbete för verksamheterna i Greater Copenhagen. Tillgänglighet är avgörande för att skapa en sammanhängande arbetsmarknad på tvärs av vår metropol och stärkt infrastruktur spelar en central roll,” säger Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen and Skåne Committee.
Källa: Greater Copenhagen