Paris-Bordeaux på två timmar

Foto: Peter Stehlik/Wikimedia Commons

33 tåg om dagen i varje riktning. Så många höghastighetståg kommer att trafikera sträckan Paris-Bordeaux när den öppnar för reguljär trafik den 2 juli 2017. Det meddelade nyligen operatören SNCF.

 Euroduplex Atlantique i två våningar kommer att rulla ut på höghastighetsbanan som nu håller på att byggas färdig. Restiden mellan Paris och Bordeaux kommer att minska från 3 timmar 14 minuter till 2 timmar 4 minuter.

Ungefär hälften av tågen kommer att köra sträckan nonstop, medan hälften stannar på de mellanliggande stationerna Saint Pierre des Corps (nära Tours), Poitiers, Angouléme eller Libourne.