Så finansierades Afghanistans första järnväg

Ett Afghanskt tåg inspekteras vid gränsstationen i norra delen av landet av polis och militär. Foto: Wikipedia Common

För tre år sedan provkördes den första järnvägen i Afghanistan. Nyligen inleddes regelbundna transporter längs en enkelspårig förbindelse löper mellan Hairatan vid Uzbekistans gräns och Mazar-e-Sharif, som är Afghanistans näst största kommersiella centrum.

Den nya järnvägen i Afghanistan har stor betydelse för utnyttjandet av naturrikedomarna i landets norra del. Dessutom erbjuder den ett transportalternativ för underhållet och hemförlovandet av operation ISAF.

Den nya järnvägsträckans längd är 75 km. Trots anses den nya järnvägen ha en viktigt strategisk betydelse för handeln i regionen och även längre bort. Finlands ambassadör i Afghanistan skriver i ett pressmeddelande att den nya järnvägsförbindelsen kan förlängas utan svårigheter ända till hamnarna i Finland.

Att transportera råvaror och produkter till världsmarknaderna kräver transportinfrastruktur och där kommer det nya banavsnittet, som kostade 165 miljoner dollar och finansierades av Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, väl till pass.

Afghanistan är ett land med många naturrikedomar. Utländska företag, särskilt från Kina och Indien, har visat intresse för mineraler så som koppar, samt olja och naturgas. Afghanerna själva väntar sig att deras naturrikedomar ska rädda landets ekonomi.

Afghanistans första järnvägsförbindelse har en bärkraft som sträcker sig över landets gränser, eftersom det använder sig av rysk skenbredd och därmed öppnar förbindelser ända till de baltiska länderna och Finland.

Enligt bankens källor kan stationen i Hairatan i framtiden utöka sin volym från nuvarande 4000 ton i månaden till 25 000-40 000 ton. Transporterna sköts av uzbekistanska statsjärnvägsbolaget SE Sogdiana Trans.

Tillsammans med Världsbanken och Internationella valutafonden har Asiatiska utvecklingsbanken gjort upp preliminära planer för att bygga vägnät som förenar Afghanistan med Iran. Enligt beräkningarna borde man bygga ungefär 3600 km väg och 2500 km järnväg. Planerna är bara i begynnelseskedet.

En plan som förefaller att bli verklighet i den närmaste framtiden är järnväg från Mazar-e-Sharif till Herat och därifrån till Turkmenistan.