Trafikverket sågar rapport

Foto: Trafikverket

Sedan oktober 2015 har Trafikanalys publicerat den officiella statistiken för persontågens punktlighet och idag publicerar de årsstatistiken för 2015. De har tagit fram ett nytt mått som beskriver hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttid enligt tidtabell (STM+5). Det är Trafikverket som levererar denna statistik till Trafikanalys. Trafikverket och resten av järnvägsbranschen har anpassat sin redovisning efter det nya måttet så att alla i branschen mäter och redovisar på samma sätt. På så sätt blir det jämförbara siffror.

Nu väljer Trafikanalys att redovisa andel av tåg som kommer exakt på minuten i rätt tid. Man kan skära samma statistik på många olika sätt. Det blir lätt missvisande när man vrider statistik på olika sätt. Det kan lätt skapa rubriker.

– Vi är förvånade över att Trafikanalys frångår den redovisningsstandard branschen och Trafikanalys själva kommit överens om, säger Tommy Jonsson biträdande planeringsdirektör på Trafikverket och ordförande i det branschgemensamma samarbetet Tillsammans för tåg i tid, säger Tommy Jonsson på Trafikverket i ett pressmeddelande.