Spårtrafiken mellan London och Skottland ska förbättras

Foto: Bombardier

Storbritanniens och Skottlands regeringar har enats om att förbättra spårtrafiken mellan London och Skottland. Man kommer bland annat att titta på höghastighetståg, vilket skulle minska restiden mellan Skottland och London till tre timmar eller mindre.

Nästa år kommer man att identifiera de bäst lämpliga sträckningarna. Ett genomförande kan starta tidigast 2019.

HS2, Storbritanniens höghastighetstågprojekt, räknar redan med en förlängning till Skottland. En förstudie visar att restiden skulle minska till som mest tre timmar mellan Skottland och London.

– Den här rapporten är en viktig milstolpe i kampanjen för att bygga höghastighetståg till Skottland och den markerar början på nästa kapitel i det här projektet, säger Keith Brown som sitter i skotska regeringen.

– Höghastighetståg kommer att ge miljarder pund till nytta för Skottlands ekonomi och ett infrastrukturprojekt av den här storleksordningen, kanske den största någonsin i Skottland, innebär jobb, investeringar och fördelar för ekonomin och miljön, tillägger han.

Enligt tidplanen kommer de första höghastighetstågen börja köra mellan London och Glasgow tidigast 2026.