Banedanmark utreder sträcknings-förslag mellan Vejle-Billund

Vejle station vid östra Jylland. Foto: Wikipedia/Leif Jørgensen.

Banedanmark har nu inlett en miljökonsekvensbedömning av delsträckan mellan Gadbjerg och Billund. Detta som en förberedelse för byggandet av den nya, knappt två mil långa, järnvägen mellan Vejle och Billund på Jylland, ett projekt som planeras att byggas mellan 2017-2020.

Banedanmark undersöker två möjliga sträckor på linjen mellan Vejle och Billund, en nordlig respektive sydlig rutt som ansluter Billund. Vejle ligger vid kusten på östra Jylland, medan Billund ligger inåt landet och vid den sistnämnda orten ligger även Jyllands största flygplats.