Ny gång- och cykelbro över station Kallhäll

Skiss över den nya pendeltågsstationen i Kallhäll med entré mot ny gång- och cykelbro. Bild: Trafikverket

Den 22 mars lyfts den sista delen av gång- och cykelbron som ansluter till den nya pendeltågstationen i Kallhäll på plats. Det meddelar Trafikverket.

Bron är en del av projekt Mälarbanan, som innebär en utbyggnad av järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll samt upprustning av stationerna Barkarby, Jakobsberg och Kallhäll. 

Brodelen av stål vi lägger på plats är 40 meter lång och väger 129 ton. Bron levererades i tre delar och under ett par månaders tid har Trafikverket och dess entreprenörer svetsat ihop delarna på plats vid byggarbetsplatsen.

Bron en speciell lyftkran över det nybyggda trapphuset till bussterminalen för att placera broändarna på betongstöd.