Här ska Stockholms nya tunnelbanetåg servas

Visionsvy över Norsborgsborgsdepån, belägen längst söderut på Röda linjen i Stockholms tunnelbanesystem. Illustration: SLL
Depåanläggningen ligger i direkt anslutning till Norgsborgs tunnelbanestation. Foto: Elin Elmér
SL:s nya tunnelbanetåg C30 Movia. Tåget levereras av tågtillverkaren Bombardier och levereras till SL från och med 2017. Illustration: Bombardier

Längst ut på tunnelbanans röda linje, vid Norsborg, sydväst om Stockholm, uppförs nu en anläggning som närmast för tankarna till Bergakungens sal. Det är SL: s nya tunnelbanedepå som tar form inne i och i anslutning till bergsmassivet Eriksbergsåsen. Här kommer huvudstadens nya tunnelbanetåg, C30, att ges såväl daglig service som nattligt skydd.

Depåbygget är ett tvåmiljardersprojekt och är en av hörnstenarna i Röda linjens pågående upprustningsprogram, som förutom den nya depån och de nya tågen även innebär ett helt nytt trafikstyrningssystem. Innan depåprojektet satte igång 2010 hade SL undersökt flera möjliga platser att bygga depån på och man kom fram till att, strax väster om station Norsborg var den bästa. En av fördelarna med att förlägga depån i direkt anslutning till ändhållplatsen är att det minskar tomkörning, vilket innebär mindre buller, minskad energiförbrukning samt lägre driftskostnader.

I drift 2017När Norsborgsdepån står driftklar 2017 kommer det att finnas plats för 17 tåg, fem verkstadsplatser, tvätt- och klottersaneringshall samt personal- och serviceutrymmen. Stefan Lindqvist, projektledare på Stockholms läns landsting, påpekar att depån har varit en förutsättning för att SL ska kunna införliva den nya tunnelbaneflottan, C30, som ska levereras av tågtillverkaren Bombardier från och med nästa år. - Norsborgsdepån kommer att specialanpassas för de nya C30-tågen och blir en kompletterande depå till Nybodadepån i Liljeholmen, säger Stefan Lindqvist.- När Norsborgsdepån är färdigbyggd kommer även Nybodadepån att byggas om för att anpassas till den nya tunnelbanetågen. De gamla tågen kommer successivt att fasas ut till förmån för C30-tågen, enligt principen: ett tåg in ett tåg ut.

Spårläggning i tunnlarnaTunnelsprängningarna, underjordssprängningarna, inne i Eriksbergsåsen är färdiga och alla byggnader är så gott som klara.- Vi lägger nu räls och växlar i tunnlarna och genomför installationer, bland annat el och VVS, säger Stefan.Norsborgsdepån kommer att bestå av tre uppställningstunnlar inne i Eriksbergsåsen, där tunnelbanetågen ska städas nattetid. För att komma in i uppställningstunnlarna åker tunnelbanetågen från Norsborgs station vidare ner i den 320 meter långa betongtunneln som möter bergtunneln inne i Eriksbergsåsen. Med alla anslutningar och tillfartstunnlarna kommer banan inne i berget vara knappt 2,8 kilometer lång. När tunnelbanetåget kommer in i berget passerar tåget en fullskalig tågtvätt som fungerar precis som en biltvätt på bensinmacken. När tåget blivit tvättat åker det antingen och ställer sig i en av uppställningstunnlarna eller fortsätter rakt igenom dessa och åker vidare upp till verkstaden som kommer att byggas ovanpå betongtunneln. I verkstaden finns det fem verkstadsplatser och en saneringshall för borttagning av klotter. - Här installeras undergolvslyftare som kan lyfta upp tåget i luften för undersökning, reparationer och andra mekaniska arbeten. Det ger en bra arbetsplatsmiljö med fallfria golv, säger Stefan Anläggningen består också av en komplementsdel där det finns såväl personalutrymmen och förråd, i direkt anslutning.

Internationellt prisad anläggningNorsborgsdepån har även uppmärksammats internationellt. Vid fjolårets slut fick Skanska det internationella tunnelpriset ”Outstanding Project of the Year 2015” som delas ut av International Tunnelling and Underground Space Association (ITA). Priset delas ut i syfte att uppmärksamma intressanta och väl genomförda projekt världen över. Skanskas arbeten i Norsborgsdepån, som pågick mellan 2013 och 2015, omfattade tre bergrum för förvaring av tunnelbanetåg nattetid. Hela 1 000 000 ton berg lossades för att ge plats åt bergrummen som är 450 meter långa och mellan 20 och 24 meter breda. Kandidaterna och vinnarna hade bedömts på flera kriterier, bland andra innovationsförmåga i utformning och konstruktion samt förmåga att utveckla kostnadseffektiva lösningar och att minska störningar i stadsområden. Skanska lade också stor vikt vid planering och kommunikation för att störa så lite som möjligt. Exempelvis anpassade projektet sina sprängningar så att de inte sammanföll med den närliggande förskolans vilostunder och enligt miljödomen har störande arbeten heller inte fått ske kvällar och helger.- Vi är väldigt nöjda över priset som projektet och Skanska fick ta emot. Att Skanska inte sprängde vid till exempel vilostunden på den närliggande förskolan beror på att vi från projektet gav dessa riktlinjer, säger Elin Elmér, kommunikatör på SL, Program Röda linjens uppgradering.