Så höll tågen tidtabellen i februari

Foto: Christer Wiik

Punktligheten för tågtrafiken i februari, jämfört med januari, förbättrades med 4,3 procentenheter för persontågen och med 8,6 procentenheter för godstågen. Det meddelar Trafikverket som har tagit del av punktlighetsstatistiken från Trafikanalys, den myndighet som sedan oktober 2015 tar fram officiella uppgifter om bland annat just tågens tidtabellhållning.

Jämfört med februari 2015 förbättrades punktligheten med 1,5 procentenheter för persontågen men försämrades med 1,0 procentenheter för godstågen. Månadsresultatet för persontågen, 91,3 procent är det bästa månadsresultatet sedan mars 2015. Jämfört med föregående månad, januari, har månadsresultatet förbättrats avsevärt, både för persontågen och godstågen. Detta kan i stort förklaras med att tågtrafiken under februari framförts utan de vinterproblem som fanns under januari, med sträng kyla och med ett flertal snöoväder.

Den händelse som påverkat tågtrafikens punktlighet mest under februari har varit en brand i ett teknikhus vid Olskroken i Göteborg den 13 februari. Teknikhuset styrde över cirka 40 signaler och 8 växlar och blev vid branden i stort sett helt utslaget. Branden gav effekter på tågtrafiken under hela resterande delen av februari med bland annat inställda pendeltåg mellan Göteborg och Ale, inställda tåg mellan Göteborg och Ytterby, kraftigt minskat antal tåg till och från Volvo och Göteborgs Hamn samt förseningar för övrig tågtrafik.

Under månaden har också en del andra enskilda händelser, och banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd, påverkat tågens punktlighet. Här kan nämnas: De utökade gränskontrollerna vid Öresundsbron, främst vid Hyllie på svenska sidan, kontaktledningsbytet på sträckan Falköping-Skövde samt signalfelet vid Stockholms Södra den 4 februari.