Cowi projekterar i Södertälje

Foto: Christer Wiik

Trafikverket planerar att bygga om bangården i Södertälje C. Cowi kommer att att projektera ombyggnaden.

Cowi tillhandahåller projektorganisation och samtliga teknikdiscipliner inom järnväg i projektet. Plattformarna ska bli bredare, kapaciteten ska bli högre tack vare parallella tågvägar och hastigheten höjs från 40 km/h till 80 km/h.

Planerad byggstart för ombyggnaden är 2017 och anläggningen planeras vara klar för trafik hösten 2018.