Erixon svarar Eriksson

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Foto: Elmia
Peter Eriksson, EU-parlamentariker, Miljöpartiet. Foto: Fredrik Hjerling

”Att vi skulle ligga väldigt mycket dyrare än andra stämmer inte. Det finns de som byggt till ett lägre pris, men det finns också väldigt många exempel där det kostat betydligt mer” Det säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon till tidningen Dagens Industri, i en kommentar till Miljöpartiets EU-parlamentariker Peter Eriksson, som till samma tidning påstår att Trafikverket sprider fel bild om vad höghastighetsprojektet skulle kosta.

Höghastighetsjärnvägen kommer till den absolut största delen att lånefinansieras och det är bland annat just räntan på lånen, som har skapat debatt mellan de två. Peter Eriksson hävdar till DI att Trafikverket sätter felaktiga kostnadskalkyler på grund av valda räntenivåer.

”Deras (Trafikverket) kalkyler är baserade på 4 procent ränta för lånen. Staten kan ju idag låna till en negativ ränta” säger Peter Eriksson till DI.   Lena Erixon säger i sin tur till DI att Trafikverket alltid använder sig av en kalkylränta på 4 procent och att höghastighetssatsningen i så fall skulle hamna kring 250 miljarder kronor i kostnad.  

”Vår avsikt är att lämna ett så pass korrekt beslutsunderlag som möjligt. Det värsta man kan göra är att komma med fördyringar sent i processen när man inte kan göra något åt det” säger Lena Erixon till Dagens Industri.