Østfoldbanan en del av Scanmed

Godståg på Østfoldbanan. Foto: Njål Svingheim

Även Norge har fått sin del av den nyligen invigda godskorridoren Scanmed. Via Oslo löper Østfoldbanan vidare söderut genom Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike med slutdestination Palermo, Sicilien, Italien.

Den norska transportministern, Ketil Solvik-Olsen, vill se en ökning av järnvägens andel av godstransporterna, men är medveten om det samtidigt då krävs omfattande investeringar i ett förbättrat järnvägsnät.

- Det kommer över 2 000 lastbilar över Svinesund till Norge varje dag. För att få över en del av godset till järnväg måste den norska delen av godskorridoren som bildas av Østfoldbanen, förbättras och regeringen kommer också att investera i infrastrukturen på denna sträcka, säger Ketil Solvik-Olsen.

Jernbaneverkets Bjørn Kristiansen, tillika styrelseordförande i Scanmed, för ett likande resonemang. - Med korridorer som Scanmed kan vi öka möjligheterna för långväga godstransporter på järnväg, men det krävs också bättre logistiklösningar som bland annat effektivare omlastningsterminaler, men vi ser även över möjligheterna att ha längre tågsätt, säger Kristiansen.Källa: Jernbaneverket