Green Cargo utökar i Norge

Foto: Christer Wiik

Green Cargo har hittills haft en ganska liten andel av Norges järnvägstransporter till skillnad från hur det sett ut i Sverige och Danmark. Nu planerar Green Cargo att satsa på en expansion i Norge.

Green Cargo har som ambition att utöka sin verksamhet i Norge redan den 18 mars 2016 när Cargolink läggs ner.- Det är kunder från den norska marknaden som kontaktat Green Cargo med en önskan om att vi ska utveckla vår verksamhet i Norge i större utsträckning än tidigare, säger Green Cargos vd Jan Kilström. Inom Green Cargo har vi redan tidigare diskuterat att utöka vår verksamhet på den norska marknaden. Cargolinks nedläggning har gjort att vi har påskyndat vår planering. Vi har en bra dialog med kunderna och anses vara en erfaren aktör och bra arbetsgivare.  

Idag är Cargolink AS Norges näst största järnvägsaktör och trafikerar de flesta större sträckorna i Norge dagligen. Den 18 mars 2016 avser Cargolink AS att lägga ner sin järnvägsverksamhet.