Tunnelprojektet mellan Helsingfors - Tallinn tar form

Illustration av den framtida planerade tunnelutgången i Helsingfors. Illustration: Sweco

Både Helsingfors och Tallinn är två huvudstäder, som är så nära varandra att en tunnel skulle stimulera en gemensam arbetsmarknad med en befolkning på drygt 1,5 miljoner. Tusentals estländare pendlar veckovis att arbeta i Finland, medan miljontals finländarna reser till Estland för shopping och underhållning. Färjor mellan de två städerna förra året transporterade 8 miljoner passagerare, 1,2 miljoner bilar, 316 000 lastbilar och släpvagnar med mer än 3 miljoner ton gods.

Nyligen skrevs en avsiktsförklaring mellan Finland och Estland om en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Även städerna Helsingfors och Tallinn skrev under avtalet som möjliggör fortsatt planering av projektet. Avsiktsförklaringen handlar om ett ökat transportsamarbete mellan de båda ländernas huvudstadsregioner.

I Estland har intresset för en tunnel varit lågt, men i samarbetet ingår också ett potentiellt gemensamt biljettsystem för lokal trafik i Tallinn och Helsingfors. Förstudierna stöddes av både finska och estniska trafikmyndigheter. Beredning av studien genomfördes av Sweco i Finland, Estland och Sverige liksom av företagen Kohateam Oy och Finantsakadeemia OÜ

Dessutom bekräftar parterna vikten av järnvägsförbindelsen, Rail Baltic, som är en snabb tågförbindelse från Tallinn via Lettland och Litauen till Warzawa. Den skall börja byggas om några år år och bli verklighet på 2020-talet. De tre baltiska länderna har fått drygt 440 miljoner euro av EU för planering av banan. När den är färdig så susar snabbtåg på avsnittet med en hastighet på 240 km i timmen.

Tunneln har alltså aldrig tagits på stort allvar i den estniska debatten. I år kommer det antagligen att ändras eftersom Finland tar frågan på så stort allvar. Den estniska regeringen vill ta beslut om tunneln före nästa val år 2018.

Tunneln kan vara klar år 2030, som finska medier har spekulerat under de senaste dagarna. På estniska sidan anser många att detta inte är realistiskt. Dessutom kräver estländarna att Rail Baltic-förbindelsen finns är färdig före tunneln. En tunnel vidare norrut är ett logiskt nästa steg.

Visionen om en vägförbindelse från Helsingfors till Tallinn är snart 150 år gammal. I Harju läns arkiv finns ritningar från 1871 på en bro till Helsingfors, en bro som skulle hållas uppe med ballonger.

I september 2015 möttes ett 20-tal arkitekter från Finland och Estland i Tallinn för att gemensamt planera hur ett tunnelbygge kan genomföras. Mellan 8 miljoner och 20 miljoner passagerare väntas resa med tunneltåget per år, enligt prognoserna.

Avståndet mellan Helsingfors och Tallinn är 80 kilometer. En järnvägstunnel mellan städerna skulle bli den längsta i sitt slag i världen.

Det är järnvägsförbindelsen Rail Baltic, från Tallinn till Warszawa, som är anledningen till att tunneln har blivit så aktuell som den är nu. EU har garanterat Rail Baltics finansiering. Det var det som satte igång tunneldebatten i Finland och det är den finska debatten som har gett vind i seglen för tunnelförespråkarna i Estland.

Enligt en prognos gjord av det svenska teknikkonsultbolaget SWECO skulle ett tunnelbygge kosta mellan 9 och 13 miljarder euro och kunna vara klart år 2033.

I Estland utgår myndigheterna ifrån att EU och Finland betalar för tunnelbygget ända fram till den estniska kusten. Kostnaden skulle bli under två miljarder euro. Estland betalar för att ansluta tunneln med Rail Baltic-spåret.