Förberedelser för Mälarbanans sträckning

Provborrningar i centrala Sundbyberg. Foto: Trafikverket

Nu pågår geotekniska undersökningar i Sundbyberg, strax norr om Stockholm. Undersökningarna som genomförs i Trafikverkets regi kommer att ligga till grund för verkets fortsatta planerande av Mälarbanans utbyggnad genom Sundbyberg som till stor del kommer att löpa under jord. Bland annat undersöks var berggrunden går, jordarternas storlek samt grundvattenflöden.