Små kraftmoduler för järnvägsindustrins applikationer

Foto: Powerbox

Powerbox  lanserar  två nya varianter av DC/DC omvandlare för järnvägsindustrin. Produkterna har en mycket hög verkningsgrad, 93 procent, vilket leder till energibesparingar, reducerade effektförluster samt möjliggör mer effekt på begränsade utrymmen. Den nya serien har en rad olika tillbehör för att underlätta integrationen i tåg och andra typer av fordon.

Modernisering av tåg och introduceringen av nya tjänster somtill exempel  On board WI-FI, GSM och LTE; Video systems och Telemetry kräver kraftlösningar som är mer flexibla och har en hög verkningsgrad. Genom att kombinera en effektiv kraftomvandling med en optimerad topologi, vilken reducerar antalet komponenter med 25 procent jämfört med traditionella lösningar, bidrar detta till en förbättrad MTBF, Mean Time Between Failure, vilket ger en högre tillförlitlighet.

– Med ökande krav på säkerhet, kommunikation och passagerarkomfort, kommer nya generationens tåg och liknande fordon behöva högeffektiva kraftaggregat, vilka ska fungera i många varierande miljöer. Hög effektiva omvandlare, bidrar till ökad krafttillgänglighet, vilket är ett måste  i slutna miljöer. Tågtillverkarna har även höga krav på leveranskedjan som ska vara tillförlitlig, flexibel och enkel, säger Patrick Le Fèvre, Marketing Director på Powerbox, i ett pressmeddelande.