Punktlighet för tåg under 2015

Bild: Trafikverket

Jämfört med 2014 har punktligheten för persontågen förbättrats med 0,1 procentenheter. För godstrafiken var punktligheten 77,9 procent 2015, vilket är en försämring med 0,2 procentenheter.

För persontågen var punktligheten 90,1 procent 2015. Jämfört med 2014 är det en förbättring med 0,1 procentenheter. För godstrafiken var punktligheten 77,9 procent 2015. Jämfört med 2014 är det en försämring med 0,2 procentenheter.

I slutet av oktober 2015 började Trafikanalys publicera den officiella statistiken för persontågens punktlighet. De har tagit fram ett nytt mått – Sammanvägt tillförlitlighetsmått – STM. I det mäts hur stor andel av persontågen som nått sin slutstation inom 5 minuter efter ankomsttiden enligt tidtabell. I statistiken ingår också de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00:00 dagen innan avgång samt de tåg som ställts in efter avgångstiden. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar redovisningen av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Trafikverkets punktlighetsstatistik för godstågen berörs inte av dessa förändringar.

Trafikverket har relevanta data enligt STM för åren 2013-2015 och kan därmed här redovisa punktlighetsstatistik för persontågen med 3 års historik. Årssiffran för 2015 är preliminär och kan komma att revideras.