Nu startar Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg. Foto: Simon Matthis

I dag gick startskottet för Sverigeförhandlingen, som har i uppdrag att möjliggöra Sveriges första höghastighetsjärnväg. Syftet är att knyta ihop de tre storstadsregionerna närmare varandra. Diskussioner kommer att inledas med kommuner och regioner om totalt 13 stationsorter.

En historisk process tar sin början när förhandlingar inleds med berörda kommuner och regioner om stationslägen, bostadsbyggande och medfinansiering.

– Vi har i dag informerat berörda kommuner och regioner om sträckningsval genom Småland och att vi inledningsvis kommer att förhandla om totalt 13 stationsorter. Nu startar en viktig process där det handlar om att skapa bästa möjliga lösning för Sveriges första höghastighetsjärnväg. En satsning som kommer att skapa nyttor och tillväxt långt in i framtiden, säger HG Wessberg.

Sverigeförhandlingens förhandlingspersoner är HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman.

– Den sträcka som höghastighetsjärnvägen kommer att ta genom Småland blir via Värnamo, det vill säga den rakaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet, säger Catharina Håkansson Boman.

–  Vid valet av stationsorter har vi bland annat tittat på antal invånare, resandeprognoser, stationens betydelse som bytespunkt och bostadsbyggande, säger Catharina Håkansson Boman.

De 13 stationsorter längs de nya järnvägssträckorna som inledningsvis kommer att ingå i förhandlingarna är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Förhandlingar inleds också med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också får del av nyttorna som uppstår tack vare höghastighetsjärnvägen.

Syftet med Sverigeförhandlingen är flera. Det är också att bidra till utveckling i mellanliggande regioner, minska koldioxidutsläppen och bidra till ökat bostadsbyggande. Ambitionen är också att utbyggnaden ska ske snabbt och att den ska vara kostnadseffektiv samt att den samhällsekonomiska lönsamheten ska maximeras.