Näringslivets Transportråd klar med remiss

Foto: Green Cargo

Näringslivets Transportråd har nyligen lämnat ett remissyttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2018–2029. Bland annat vill rådet säkerställa en framtidsinriktad godssatsning med återställande av infrastrukturen. Man vill även att det tas fram en nationell godsstrategi.

Läs mer om remissyttrandet:  www.transportrad.se/aktuellt/infrastrukturplanering-2018-2029