MTR ensam ägare i TBT

Foto: MTR

MTR köper norskägda Mantenas andel, 50 procent, av TBT Stockholm. Förvärvet offentliggjordes efter att styrelserna i NSB och Mantena sagt ja till uppgörelsen och är ytterligare ett steg i MTR: s långsiktiga satsning på den nordiska marknaden.

Tunnelbaneteknik Stockholm, TBT, startade som ett joint venture mellan MTR och Mantena i samband med att MTR tog över driften av Stockholms tunnelbana i november 2009.– Med helägarskapet skapas bättre förutsättningar för att utveckla den befintliga verksamheten med fokus på fordonsunderhåll för tunnelbanan. På sikt är förstås ambitionen att även identifiera nya affärer där vi nu med full utväxling kan dra nytta av våra globala erfarenheter inom fordonsunderhåll, säger Peter Viinapuu, vd MTR Nordic i ett pressmeddelande.Formellt verkställs köpet efter att Konkurrensverket granskat uppköpet enligt ordinarie rutiner för bolagsförvärv och i samband med ägarskiftet sker även en namnändring till MTR Tech.– Med en stark och närvarande ägare underlättas en fortsatt utveckling av tunnelbanans underhåll, men även för nya affärer, säger Johan Oscarsson, vd i TBT, tillika i det nya bolaget MTR Tech i pressmeddelandet.