”Det måste bli ett slut på tågkaoset”

Foto: Christer Wiik

Det finns idag ingen aktör med koll på järnvägen. Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Istället bör staten utföra underhållet – så vi får en fungerande järnväg för alla. Det skriver fackförbundet Seko, som nyligen publicerat en rapport som belyser ämnet.

Den svenska järnvägen kantas av en mängd problem. Detta har knappast undgått någon. Järnvägens kris är ett hot mot de anställda såväl som hela samhällsekonomin. Seko har länge drivit på för en annan utveckling inom järnvägen. Nu har en ny rapport tagits fram som belyser detta närmare.

Seko anser att Sverige många gånger har gått för långt och fort fram i de avregleringar som gjorts. När det gäller järnvägsunderhållet har Seko länge varit tydliga med att det krävs åtgärder och organisationsförändringar. Seko anser att Trafikverkets organisation ska stöpas om och att myndigheten tillåts utföra underhåll i egen regi.

Rapporten är framtagen av en oberoende konsult, Bengt Jäderholm, tidigare generaldirektör på Banverket (numera Trafikverket). Jäderholm föreslår ett antal förändringar för järnvägsunderhållet som Seko ställer sig bakom, bland annat att låta underhållet tas tillbaka till Trafikverket.