Sprängnings-arbeten i projekt Follobanan

100 meter ner i berget på Åsland pågår sprängningar som ska ge plats för två hallar där tunnelborrmaskiner ska monteras. Foto: Acciona Ghella JV
Nya Ski station, sydost om den norska huvudstaden, blir en viktig järnvägsknutpunkt för såväl Ski kommun som för Osloregionen. Illustration: Jernbaneverket.

Flera huvudentreprenader har nu inletts i ett av Norges hittills största infrastrukturprojekt, Follobanen, som tillsammans med den befintliga banan gör sträckan Oslo-Ski fyrspårig. Follobanen blir 22 kilometer lång och innehåller bland annat Nordens längsta tågtunnel på 20 kilometer. Follobanan står färdig i december 2021 och arbetet är i full gång i alla delar av projektet.

När Follobanan, som möjliggör hastigheter på uppemot 250 kilometer i timmen, står klar, fördubblas kapaciteten in mot Oslo Centralstation. I början av november avfyrades den första tunnelsalvan i Sjursøytunneln, den norrgående ankomsttunneln för Østfoldbanen mot Oslo. Här räknar entreprenören med att spränga två salvor per dag, vilket innebär en sprängningshastighet på drygt åtta meter per dygn. Sjursøytunneln är belägen i Ekebergsåsen, endast några meter från oljelager och existerande väganläggningar. Arbetena med Østfoldbanens södra tunnelrör pågår parallellt. Här har den italienska entreprenören Società Italiana per Condotte d’Acqua valt att tillämpa en mekanisk brytningsteknik som inte involverar några sprängämnen. Det här är första gången metoden används i samband med ett norskt järnvägstunnelprojekt.

Två nya montagehallar byggsPå anläggningsområdet Åsland monteras fyra tunnelborrmaskiner med start sommaren 2016. Borrningarna inleds hösten 2016 och beräknas pågå i drygt två år. Under hösten har det pågått sprängningar som ska ge plats för två nya montagehallar inne i berget, där de fyra tunnelborrmaskinerna ska monteras. Samtidigt befinner sig sprängningen av leverans- och transporttunnlar i slutfasen. Follobaneprojektet omfattar även byggnationen av en modern kollektivtrafikknutpunkt i den lilla staden Ski. När projektet står klart kommer det att finnas totalt sex spår och tre plattformar på Ski station. En ny gångtunnel, en ny vägbro, större parkeringsytor och en bussterminal ingår också i projektet.Under hösten har de förberedande arbetena på Ski Station avslutats och den spanska entreprenören Obrascón Huarte Lain är i full gång med att detaljplanera och har inlett arbetet med huvudentreprenaden, byggnationen av en modern kollektivtrafikknutpunkt och en sträckning som blir Nordens längsta järnvägstunnel.I december 2021 ska den 22 kilometer långa sträckan mellan Oslo centralstation och knutpunkten Ski, stå färdig med dubbelspår. Follobanen skapar förutsättningar för en halverad restid, ökad kapacitet för såväl gods- som persontrafik, ökad punktlighet och en spårbunden infrastruktur som rustar Oslo för en framtida befolkningsökning.