Persontågens punktlighet för juni hamnade under 90 procent

Samtliga mätpunkter backar jämfört med föregående månad. Foto: Trafikverket

En olycksdrabbad inledning med olyckor och åskoväder bidrog till att persontågens punktlighet för juni hamnade under 90 procent. 72 825 av 81 668 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid vilket gav ett utfall på 89,2 procent.

Den främsta orsaken till att persontågens punktlighet efter tre månader över 90 procent föll tillbaka var främst en kraftig ökning av olyckor, tillbud och yttre faktor. Jämfört med maj registrerades dubbelt så många tågstörande händelser under juni inom denna kategori som förutom ett bombhot på Malmö C även rymmer exempelvis spårspring, åskoväder och bränder. Enbart bombhotet den 10 juni medförde att drygt 70 tåg i genomsnitt blev en timme försenade, ytterligare 70 tåg blev akut inställda och räknas i statistiken därmed som försenade.

Sammantaget fick detta till följd att samtliga tre segment backar jämfört med föregående månad. Kortdistanstågens punktlighet sjönk med 2,0, medeldistanstågen med 1,4 och långdistanstågen med 9,6 procentenheter. Jämfört med juni 2018 förbättrades dock punktlighetsresultatet för samtliga segment, allra mest för långdistanstågen som ökade med 10,3 procentenheter.

Sett till enskilda dagar var punktligheten över 90 procent under 16 av månadens 30 dagar. Den enskilda dag med högst punktlighet var midsommarafton då 1 867 av 1 947 planerade persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 95,9 procent. Högst punktlighet en vanlig vardag hade fredag 28 juni då 2 895 av 3 088 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid, vilket gav ett punktlighetsresultat på 93,8 procent.

Månadens lägsta punktlighet står torsdag 20 juni för då 2 669 av 3 246 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid. Punktlighetsresultatet blev 82,2 procent, och de enskilt största orsakerna var en påkörningsolycka, ett växelfel samt ett elanläggningsfel som alla inträffade på Södra stambanan.