Transdev ensam om nattåg till kontinenten

Snälltåget kör nattåg till kontinenten. Foto: Transdev

Snälltåget och Transdev är idag den enda aktören som erbjuder nattåg till kontinenten. Under senaste året har marknaden vuxit kraftigt och efterfrågan på våra tågresor till Berlin har fördubblats på ett år. För att vi ska kunna erbjuda fler möjligheten att ta tåget ut i Europa behövs det både nationella och internationella åtgärder. Vår erfarenhet är att de EU-gemensamma reglerna behöver fungera bättre. Därför producerade vi en kort film och en skrift för beslutsfattarna med fem förslag på förändringar som skulle göra det enklare att köra nattåg till Europa.

Allmänhetens förståelse och engagemang för klimatproblematiken har under de senaste åren vuxit och blivit till en folkrörelse. En av följderna har varit att efterfrågan på tågresor har ökat kraftigt. Samtidigt har det, trots stora infrastrukturinvesteringar, aldrig varit så krångligt som nu att ta tåget till Europa. Alla nattåglinjer till kontinenten är idag nedlagda - förutom Malmö-Berlin som körs varje sommar sedan 2012 av Snälltåget på kommersiell basis.

– Som vi ser det är orsakerna nationella skillnader i regelverk, infrastruktur, språkkrav och olika signalsystem, vilket gör det mer komplicerat och orsakar mer kostnader än vad som skulle behöva vara fallet. Varför det blivit så här förklaras utifrån vårt perspektiv av att den europeiska tågpolitiken i alltför hög grad styrs av nationella intressen och byråkratiskt krångel. Om vi vill klara klimatmålet och att fler ska ta tåget till Europa måste vi förbättra förutsättningarna för nattåg till Europa. Det är nu vi behöver agera, säger Carl Adam Holmberg, affärschef på Snälltåget.

I januariavtalet som undertecknades av de regerande partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt Centerpartiet och Liberalerna finns en ambition för ökad internationell tågtrafik och i vårbudgeten avsattes medel för det. Imorgon kommer dessutom regeringen ge Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna att upphandla nattågstrafik med avgångar mellan Sverige och ett antal städer i Europa.

För att bidra till reflektionen lanserar vi nu på Snälltåget och Transdev en film som visar utmaningarna vi stöter på när vi kör nattåg till Berlin och en skrift med fem förslag på enkla åtgärder som skulle kunna vidtas för att göra det enklare att köra tåg till Europa.

– Vi kör nattåg till kontinenten sedan 2012 och är den enda aktören i dag som har erfarenhet av trafiken och det aktuella regelverket. Vi har gjort det sedan starten med en idé; utmana branschen genom att bidra med entreprenörskap, mod och nytänkande. Men nu behöver vi hjälp från beslutsfattarna. Vi tror att både filmen och skriften ger ett bra underlag som kan bidra till att fördjupa debatten, säger Gunnar Schön, vd för Transdev.